miércoles, 6 de octubre de 2010

nuevas licitaciones

7sis ha presentado esta semana propuestas para las adjudicaciones de:

SERVEIS DE REDACCIÓ D’AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC I LLICÈNCIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ FACULTATIVA D’ARQUITECTE D’OBRA NOVA DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS “EL PUTGET I FARRÓ”, SITUAT AL CARRER ARIMON 7, DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA. 

LICITA: BIMSA


SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D'AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I         DIRECCIÓ FACULTATIVA D'ARQUITECTE DE LA REMODELACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS "ROQUETES", SITUAT AL CARRER VIDAL I GUASCH, 76-78, DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA

LICITA: BIMSA


CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES D’ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA MILLORA DE L’ACCESIBILITAT I REMODELACIÓ DE L’ESTACIÓ DE GRÀCIA DELS FGC.

CLAU: TF-04306.A

LICITADORS: UTE FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A.- SETSIS ARQUITECTURA SLP

LICITA: GISA